Nadrzędnym celem firmy Orion Construction S.A. jest wysoka jakość nadzorowania i kierowania realizacją inwestycji, uwzględniająca uwarunkowania prawne, rynkowe, ochrony środowiska, a przede wszystkim oczekiwania Klientów.