Poszukujemy pracowników

  • kupców / logistów / specjalistów ds. zaopatrzenia
  • inżynierów budowy
  • monterów instalacji wod-kan
  • monterów kanałów wentylacyjnych
  • spawaczy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji